Text

Byggtermografi

Hva er byggtermografi?

Temperatur er den mest brukte målemetode på en fysisk størrelse. En klimaskjerm, eksempelvis en yttervegg, har ulik temperatur inne og ute. Mellom innerdelen og ytterdelen er det isolasjon som skal redusere varmetapet og bidra til at vi får en god bokomfort. En huseier har som regel minst en gradestokk inne så vel som en ute. Vi har tatt det litt lengre. Vi har tatt i bruk måling av infrarød stråling.


Alle overflater utstråler termisk energi til omgivelsene, i form av usynlig infrarød stråling. Det avanserte byggtermografikameraet som vi benytter gjør usynlig infrarød stråling synlig på en skjerm og på bilder. Vi er ikke avhengig av å montere temperaturmålere på klimaskjermen. Byggtermografi er enkelt sagt en berøringsfri observasjon av termisk energi som utstråles fra overflaten på  klimaskjermen, eksempelvis en vegg. Ved å benytte termografi kan vi dokumentere kvaliteten på eksempelvis en yttervegg. 


Vi avdekker og lokaliserer varmetapet

Stort varmetap kan være forårsaket av at det er kuldebroer, at isoleringen er utført unøyaktig, at det mangler isolasjon, at det er stor fuktansamling eller at det er utilsiktede luftlekkasjer på grunn av feil utførte tettesjikt.


Etter gjennomført byggtermografi vurderes det om det er behov for å foreta utbedringer av konstruksjonen slik at man får en konstruksjon som reduserer varmetapet som forutsatt. Byggtermografi benyttes gjerne som en metode for å kvalitetssikre et bygg ved ferdigstillelse. Byggtermografi brukes også i skade- og tvistesaker. Videre er det aktuelt ved eierskifte og uhildet tredjepartskontroll.


Her kan du lese mer om;

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon