Text

Energimerking

Formålet med energimerking av boliger og yrkesbygg er å dokumentere bygningens energistandard ved normalt bruk.

Økt bevissthet om energiforbruk, valg av oppvarmingskilder og andre tekniske løsninger kan gjøre boliger mer energieffektive. En mer energieffektiv bolig vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning.


Les mer om;

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon