Text

Tetthetskontroll

En som foretar tetthetskontroll hjelper deg på veien til en mer energieffektiv bolig som vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning. 


Vi har utdannelse som tetthetskontrollør.

Vi gjennomfører tetthetskontroll etter gjeldene regler slik at boligen kontrolleres om den oppfyller den delen av energikravene i ny byggteknisk forskrift. Tetthetskontroll med profesjonelt utstyr er den metoden som brukes for å måle luftgjennomgang i bygningskroppen ofte benevnt som klimaskjermen.


Før tetthetskontroll utføres gjøres det en flere forberedende tiltak slik at kontrollen gir korrekt resultat. Utilsiktede luftlekkasjer i klimaskjermen utgjør en stor andel av det samlede varmetapet i en bygning. Mangelfull lufttetting bidrar også til økt far for at fuktig inneluft kan vandre inn i konstruksjonen, føre til kondens og fare for sopp- og råteskader.

I løpet av de senere årene har det blitt stilt stadig strengere krav til lufttetting av bygninger.


Hvis du bestiller en tetthetskontroll gjennomføres den normal i løpet av maks en dag. Tetthetskontroller kan ikke utføres ved sterk vind.


Les mer om;

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon