Energimerking – en indikasjon på energieffektivitet

Energimerking er et system for å klassifisere energieffektivitet og -forbruk i en bygning eller bolig. Energimerking av boliger er lovpålagt i Norge, og er en viktig del av informasjonen som skal overgis om en bolig skal selges eller leies ut.

Energimerking utgår fra energiattesten til boligen. Den inkluderer opplysninger om energikarakter og oppvarmingskarakter.


Her kan du lese mer om hva energimerking er, og hva det innebærer.

 

Det du må vite om energimerking

Det finnes to ulike systemer for energimerking. Det er en forenklet utgave, og en mer detaljert versjon. Begge utgavene er godkjente energimerkinger, og følger gitte regler for ordningen.

Vi anbefaler alltid våre kunder å få foretatt den mer detaljerte og omfattende energimerkingen av boligen sin. Dette er fordi en mer detaljert energimerking kan gi betraktelig større verdi på boligen ved for eksempel et salg.

ENOVA og NVE mener at boliger med god energistandard vil kunne oppnå bedre pris i boligmarkedet. En undersøkelse fra Nederland viser at boliger med de høyeste energikarakterene går for mellom 2 og 5 prosent mer enn andre boliger.

Omfattende og detaljert informasjon om boligens energiforbruk er positivt for potensielle kjøpere, mens en energimerking og -attest som er mangelfull vil kunne gi et negativt inntrykk. Kjøpere vil potensielt unngå en leilighet eller et hus hvor det ikke fremgår fullstendige detaljer om energiforbruk, siden det vil være vanskelig å forutse kostnader knyttet til energiforbruk på lang sikt. I det lengre løp kan det derfor være mer kostbart å ikke få gjort en skikkelig energimerking.

 

Økt fokus på klima- og miljøvennlighet

Vi i Insula Energikompetanse ser en tydelig tendens hvor boligkjøpere og -eiere er stadig mer opptatte av miljø og klima, og at boligen skal være så energieffektiv og -sparsom som mulig. Dette teller bra for samfunnet på grunn av positive miljøkonsekvenser, og for den personlige økonomien til den enkelte huseieren.

Andre viktige ting å vite om en energiattest og energimerking:

  • Det finnes unntak fra kravet om energimerking

Hvis en bolig som skal benyttes til utleie brukes mindre enn fire måneder i året, trenger den ikke gyldig energiattest.

  • Gyldigheten på attesten kan løpe ut

En energiattest med oppgitt energimerking er gyldig i ti år etter at den ble utstedt

 

Har du energiattest?

En energiattest betraktes som et bevis på bygningen eller boligens energieffektivitet. Attesten består av en karakter. Energikarakteren går fra A (som er best) til G (som er svakest). Altså A, B, C, D, E, F, G. Karakteren er et resultat av beregnet levert energi til boligen ved normal bruk. Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)

A: Lavere enn eller lik 95 +800/A

B: Lavere enn eller lik 120 + 1600/A

C: Lavere enn eller lik 145 + 2500/A

D: Lavere enn eller lik 175 + 4100/A

E: Lavere enn eller lik 205 + 5800/A

G: Ingen grense

 

Hva er oppvarmingskarakter?

Oppvarmingskarakteren går fra Grønt (som er best) til Rødt (som er svakest). Fargene Grønt, Lysgrønt, Gul, Orange, Rødt som utgjør en femdelt rangering. Rangeringen er basert på hvilket oppvarmingssystem som er installert. Andelen av elektrisitet og fossilt brensel må ligge under følgende verdier for å oppnå de ulike fargegraderingene.

Ønsker du en mer komfortabel bolig til lavere kostnader?

Som oftest er det vanskelig å avdekke konkrete tekniske mangler som forårsaker eksempelvis varmetap. De fleste oppdager dette i forbindelse med høye strømregninger og kostnader i forbindelse med oppvarming. En bolig som er dårlig isolert vil naturligvis kreve mer energi i forbindelse med oppvarming. Ved hjelp av å avdekke energikarakteren vil du kunne få et tydeligere og redusert kostnadsbilde.


Skal du selge boligen?

Dersom du planlegger å selge boligen din er det kjekt å vite at du er pliktig til å sørge for at boligen er energimerket og at du har en energiattest tilgjengelig som dokumentasjon.


Hva koster energimerking?

Prisen på energimerking avhenger av om merkingen skal være forenklet eller detaljert. Vi anbefaler det siste. Priser fra kr. 3.000 inkl mva avhengig av bygningens kompleksitet og tilgjengelige data.

Trenger du energimerking av din bolig, eller rådgivning om hvordan du kan spare mer energi?

Insula Energikompetanse tilbyr både rådgivning, beregning og anbefalinger om tiltak for å forbedre din bolig når det gjelder forbruk av energi, og minimering av varmetap. Hvis du har behov for å få foretatt en profesjonell og grundig energimerking, har vi kompetansen og kunnskapen som trengs.

Vi er tilgjengelig for deg som holder til i Ringerike (Hønefoss, Jevnaker) og Hole.

Ring oss på nummer 90 60 11 89 for en uforpliktende samtale, eller ta kontakt med oss her.

0
Feed