Uavhengig kontroll

Det er et stort behov for uavhengig kontroll ved oppføring av bygninger. Dagens regelverk inneholder i stor grad kan-krav og bør-krav. Mens det i liten grad inneholder skal-krav med hensyn til uavhengige kontroller. Det er tiltakshaver som bestiller uavhengig kontroll.

Fra 1. januar 2013 ble det krav om uavhengig kontroll av våtrom og tetthet i nye boliger

Vi ønsker å være proaktive og tilbyr også kontroll av fukt, isolasjon og radon. Uavhengig kontroll er en av forutsetningene for å få ned antall byggskader. Byggskader rammer den enkelte forbruker hardt og gir utilsiktede høye kostnader på bygg. Netto årlige investeringer i bygg i Norge er i størrelsesorden 220 milliarder. Av dette utgjør byggskader 16 – 22 milliarder eller 7 – 10 prosent av netto investeringer.

Det blir dårligere og dårligere håndverk her i landet

Hvis en tiltakshaver betaler for en utvidet uavhengig kontroll reduseres risikoene for byggskader kraftig. En utvidet uavhengig kontroll utgjør en liten andel av den totale investeringen i et byggeprosjekt.

Les mer om;

Insula Energikompetanse AS har som mål å bidra til at man får en reduksjon i feil og mangler

Dette gjør vi ved å definere viktige og kritiske kontrollområder for alle byggverk. Vi velger kontrollområder som har betydning for liv, helse og sikkerhet, hvor konsekvensene av feil er alvorlige. Det er Plan- og bygningslovene med tilhørende forskrift som fastsetter bestemmelsene om kontroll av områder i en byggesak. Kommunen kan kreve en utvidet uavhengig kontroll utover de obligatoriske kontrollområdene. Kommunen må foreta en konkret vurdering i forhold til tiltakets kompleksitet, planbestemmelser, kommunale vedtekter, saksbehandling og tilsyn.

Formålet er definert til å sikre kvaliteten i det ferdige byggverket

For uavhengig kontroll av en enebolig skal det være en kontroll av internt kvalitetssystem, kontroll av prosjekteringsforutsetninger, kontroll av produksjonsunderlaget og kontroll av utførelsen. Underveis i byggeprosessen skal det eventuelt meldes inn avvik og frist for utbedringer. Avslutningsvis utarbeides det en sluttrapport, samt en kontrollerklæring.