Boligservice gir økt trygghet for ditt hjem

Insula Energikompetanse tilbyr helhetlig boligservice, en tjeneste som gjør det enklere å opprettholde verdien på din leilighet eller ditt hus. Med grundig vurdering og service sørger vi for at boligen holder god nok standard, og ikke faller i verdi på grunn av uforutsette skader eller feil som enkelt kunne blitt unngått med litt ettersyn.

Når trenger du boligservice?

Et eksempel som belyser nødvendigheten av en tjeneste som Insula Energikompetanse sin boligservice, er den store forskjellen på vedlikeholdet som folk gir til bilen kontra boligen sin.


Med en bil følger det gjerne en standardisert vedlikeholds- og serviceplan, hvor det er lagt opp til årlig kontroll og service. En bileier vil legge tid og penger i å holde bilen sin i god nok stand, og vil benytte fagpersoner ved et verksted til å utføre nødvendige undersøkelser og forbedringer.

Til motsetning er det ingen slike regler eller standarder gitt for boliger, til tross for at en bolig som regel er verdt mye mer enn en bil. Dermed kan det ofte ende opp med at leilighets- og huseiere ikke gjør nødvendige vurderinger og reparasjoner av boligen sin. Da vil boligens verdi reduseres over tid, fordi nødvendige tiltak ikke blir gjennomført.

En bolig er en enorm verdiinvestering, og derfor er det viktig å vedlikeholde verdien og ivareta de gode kvalitetene i huset eller leiligheten. På lang sikt kan det ha negative effekter på økonomien hvis du ikke tar vare på verdiene i boligen din, ved for eksempel videre salg eller uforutsette store skader.

 

Hvordan fungerer boligservice?

Boligservice er en systematisk sjekk av en bolig levert av Insula Energikompetanse, hvor vi skreddersyr hva som skal vurderes og tas stilling til. Vi vil da utføre befaringer med en hyppighet på én til fire besøk i året, hvor vi sjekker tilstand på ulike deler av bolig og eiendom.

Eksempler på hva vi kan undersøke gjennom boligservice er:

  • funksjon og tilstand på ventilasjonsanlegg og vifter
  • risiko for vannlekkasjer på utsatte områder
  • funksjon og tilstand på takrenner
  • funksjon på skap, dører og vinduer

Ved å benytte seg av boligservice flere ganger i året, får man en variert undersøkelse hvor befaringen tilrettelegges årstiden og hyppigheten. Dermed får du en fullstendig serviceundersøkelse som dekker mange ulike områder i ditt hjem.

Boligservice er en tjeneste satt sammen av inntil 50 punkter, hvor vi velger ut de som er mest relevante for undersøkelse basert på din leilighet eller ditt hus. Du får dermed en spesialtilpasset vurdering, som tar hensyn til hva som er viktigst på din eiendom.

Ved behov for forbedring av ulike funksjoner og standard på ting i boligen, kan vi enten hjelpe deg med utbedring eller formidle fagpersoner som passer ditt behov.

Her kan du lese mer om boligservice og hvilke fagområder vi formidler kontaktpersoner innenfor.


Boligservice er en investering på lang sikt

Boligservice fra Insula Energikompetanse er en forsikring mot at boligen du har investert dine verdier i skal tape seg i verdi. Ved å foreta jevnlige sjekker av tilstand på viktige deler av huset eller leilighetens funksjon, kan du forhindre større skader og potensielt uopprettelige feil. Boligservice er en måte å sikre verdien i boligen, både ved at fagpersoner kan påpeke skader, men også ved å gi forslag til potensielle utbedringer som er energi- og kostnadsbesparende.

Insula Energikompetanse kan hjelpe deg med å sikre verdien på din bolig. Benytt vår tjeneste boligservice, eller kontakt oss for andre tjenester innen energieffektivisering.

Send en henvendelse her, eller ring oss på nummer 90 60 11 89 for en hyggelig prat om hva vi kan gjøre for deg.

0
Feed