Energibesparende tiltak: bra for deg og miljøet

Det kreves stadig høyere energiproduksjon for å dekke energibehovet i Norge. Et alternativ er å ruste opp kraftverk og linjenett, slik at vi øker produksjonen av energi.

Det mer miljøvennlige, økonomiske og bærekraftige alternativet er derimot å effektivisere energisparingen i boliger og bygninger. Da minimerer vi energiforbruk, og både privatøkonomien og miljøet drar nytte av konsekvensene.


Det er et enormt potensiale for energisparing i boliger i Norge. Vi i Insula Energikompetanse tror de fleste boligeiere kan gjøre endringer som reduserer energiforbruket deres, uten at det nødvendigvis må være store tiltak som krever mye arbeid.

Er du interessert i våre tjenester? Se en oversikt over hva vi kan tilby her.


Hva kan jeg gjøre for å minske energiforbruket?

Det er mulig å gjøre tiltak for energibesparelse både i mindre og større grad, med ulike resultater når det gjelder økonomisk fortjeneste og energibesparelse. Det er ikke alltid nødvendig å gjøre store endringer i hjemmet, men jo mer grunnleggende arbeid som legges i tiltakene jo større resultater kan du oppnå.

En av de enkleste forbedringene du kan gjøre for å minske energitap i boligen, er å isolere kaldloft. Denne typen isolering krever ingen kledning eller snekring, og reduserer varmetap fra boligen. Dette gir en rekke fordeler både for deg selv og for miljøet.

Hvis du likevel skal gjøre større endringer i form av ombygging, rehabilitering eller oppussing, så anbefaler vi å få utført energirådgivning der du får anbefalte tiltak for energisparing. Da får du profesjonell hjelp til å se mulighetene for mer grunnleggende oppgraderinger, som kan være svært lønnsomt på lengre sikt. På denne måten kan du spare penger og miljøet!

Økonomisk støtte for energibesparelse

Noe som er viktig å huske på er det at du kan få innvilget støtte fra Enova for en rekke tiltak innen energisparing og -rådgiving. Du kan få støtte på inntil 150 000 kr basert på prosjektet og tiltakene som skal gjøres. Det er dermed en lønnsom investering å forbedre boligen med tanke på energibruk. Du kan da benytte tjenester fra profesjonelle fagpersoner og gi boligen din en oppgradering, uten at det medfører store kostnader for deg som leilighets- eller huseier. 

Her kan du se en oversikt over hvilke typer tiltak det gis støtte til.


Positive konsekvenser av mindre energiforbruk

Tiltak for energibesparelse i en bygning gir mange fordeler:

Økonomibesparende

Ved å forhindre utslipp av varme og energibruk som ikke er bærekraftig, unngår man høyere kostnader enn nødvendig. Det vil redusere strømregningen, ved å minske behovet for oppvarming. Overgang til mer energieffektivt utstyr er også besparende i lengden, og kan gi positive konsekvenser økonomisk. Dette gjelder for eksempel LED-lyspærer, eller andre moderne elektroniske hjelpemidler som utnytter energi effektivt.

Miljøvennlig

Reduksjon av energibruk i boligen er ikke bare positivt for huseiere. Ved å benytte mindre energi fra kraftverk og linjenett, reduserer man inngrep i naturen. Utslipp i sammenheng med energiproduksjon reduseres også.

Økt komfort

Mindre varmelekkasjer og trekk i en bolig øker også komforten. Det blir triveligere og lunere i et hjem når man reduserer unødvendige varmeutslipp, og i stedet holder varmen inne i boligen.

Gir boligen høyere verdi

Et hus eller en leilighet vil stige betraktelig i verdi hvis det er gjort tiltak for energisparing. Dagens boligkjøpere er opptatte av energibesparelsen og utgiftene som følger med en bolig, og vil være interessert i å vite hva slags tiltak som er gjort for å effektivisere energibruken i et hus. 

Innfør energibesparende tiltak i ditt hjem

Det finnes mange enkle tiltak som kan gjøres for økt energibesparelse, uten at store inngrep eller mye arbeid må gjøres. Før du får en profesjonell vurdering om hva som kan forbedres i din bolig, kan du selv forsøke å spare energi med enkle forbedringer.

Du kan:

Senke temperaturen innendørs


Du kan senke temperaturen enten i hele boligen, eller ha soneinndeling for varme og kalde rom. Dermed unngår du å varme opp rom som ikke trenger det. Det kan også være lurt å senke temperaturen om natten, og heve den igjen om dagen.

Spare på varmtvannet


Benytt sparedusj eller sparekraner, og forsøk å minimere unødig bruk av varmtvann.

Velge elektroniske apparater med høy energiklasse


Elektroniske apparater deles inn etter sin energieffektivitet på en skala fra A til G. Når du investerer i nytt elektronisk utstyr, kan det være lurt å sjekke energimerkingen slik at du sparer kostnader på lengre sikt i energiforbruk.


Trenger du hjelp med å energieffektivisere din bolig?

Vi kan bistå med å analysere og vurdere tiltak for din bolig, slik at du kan effektivisere ressurs- og energibruk i ditt hjem.

Les mer om energirådgivning fra Insula Energikompetanse her.

Insula Energikompetanse arbeider alltid etter prinsippet om at energibesparende tiltak skal være lønnsomme i det lengre løp. Alle våre anbefalte tiltak og kostnadene det medfører, skal tjenes inn igjen gjennom energibesparelse. Vi jobber alltid for at kunden skal få det beste resultatet, og tjene på det. Det skal heller ikke påvirke livskvalitet eller komfort å forbedre energieffektiviteten i ditt hjem.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, så hjelper vi deg å forbedre ressurs- og energibruk i ditt hjem. Ring oss på nummer 90 60 11 89, eller send en henvendelse til post@energikompetanse.no. Du kan også sende en melding via vårt kontaktskjema her.

0
Feed