Energiattest og Energimerke bolig

Energimerking (Energiattest) - gjør boligen mer energieffektiv

De siste årene har stadig flere nordmenn blitt mer bevisste på at boligen må være energieffektiv for å få optimal utnyttelse av bokomforten. Samtidig spiller fordeler som lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning, en stor rolle for den miljøbevisste.

Ved hjelp av energimerking (energiattest) vil du kunne få dokumentert boligens energistandard ved normalt bruk, og skal inneholde energikarakteren og oppvarmingskarakteren. En energiattest betraktes som et verdipapir og verdien av boligen blir ofte høyere estimert med en detaljert og riktig energimerking.

 

Vi i Insula Energikompetanse AS har lang erfaring og kan gjennomføre energimerking for alle type boliger!

Vi er tilgjengelig for deg som holder til i Ringerike (Hønefoss, Jevnaker) og Hole.

Hva er energikarakter?

 

Energikarakteren går fra A (som er best) til G (som er svakest). Altså A, B, C, D, E, F, G.

 

Karakteren er et resultat av beregnet levert energi til boligen ved normal bruk. Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)

 

A: Lavere enn eller lik 95 +800/A

B: Lavere enn eller lik 120 + 1600/A

C: Lavere enn eller lik 145 + 2500/A

D: Lavere enn eller lik 175 + 4100/A

E: Lavere enn eller lik 205 + 5800/A

G: Ingen grense

 

Hva er oppvarmingskarakter?

Oppvarmingskarakteren går fra Grønt (som er best) til Rødt (som er svakest). Fargene Grønt, Lysgrønt, Gul, Orange, Rødt som utgjør en femdelt rangering.

 

Rangeringen er basert på hvilket oppvarmingssystem som er installert. Andelen av elektrisitet og fossilt brensel må ligge under følgende verdier for å oppnå de ulike fargegraderingene.

 

Skal du selge eller leie ut boligen?

Forskriftene har bestemt at alle innehavere av boliger som skal selges eller leies ut, er pliktige til å ha en gyldig energiattest. Les mer om forskriftene og kravene her

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har behov for en grundig energiattest for din bolig!

0
Feed