Energikarakter

Hva er energikarakter?

Energikarakteren sier noe om hvorvidt boligen eller bygget er energieffektiv ved normalt bruk. Desto bedre karakteren er, desto enklere er det å holde kontroll på temperaturen og samtidig hjelpe deg med å holde energikostnadene i sjakk.

For å få en god energikarakter er isolasjonen i veggene og vinduene avgjørende, og en tommelfingerregel er at jo mindre behov du har for å levere energi inn i boligen, jo bedre forutsetning har du for en god energikarakter.

 

Energikarakteren går fra A (som er best) til G (som er svakest). Altså A, B, C, D, E, F, G.

Karakteren er et resultat av beregnet levert energi til boligen ved normal bruk. Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)

 

A: Lavere enn eller lik 95 +800/A

B: Lavere enn eller lik 120 + 1600/A

C: Lavere enn eller lik 145 + 2500/A

D: Lavere enn eller lik 175 + 4100/A

E: Lavere enn eller lik 205 + 5800/A

G: Ingen grense

 

Må kombineres med oppvarmingskarakter

En energiattest består ikke bare av energikarakteren, men også oppvarmingskarakteren som går fra Grønt (som er best) til Rødt (som er svakest). Fargene Grønt, Lysgrønt, Gul, Orange, Rødt som utgjør en femdelt rangering.

Rangeringen er basert på hvilket oppvarmingssystem som er installert. Andelen av elektrisitet og fossilt brensel må ligge under følgende verdier for å oppnå de ulike fargegraderingene.

 

Vi i Insula Energikompetanse AS har i flere tiår bistått privat- og proffmarkedet i Ringerike (Hønefoss, Jevnaker) og Hole med energiattester. Dersom du har behov for å få bedre oversikt over energikarakteren for din bolig eller bygning anbefaler vi deg å ta i bruk får fagkunnskap.

0
Feed