Tjenester

Vi tilbyr en rekke type tjenester til kunder som ønsker en mer energieffektiv bolig som vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning. Klikk deg videre for å lese mer om hva vi kan tilby.

Energirådgivning

Energirådgivning

Vi har utdannelse som energirådgiver og faglig leder har snart 40 års praksis i byggebransjen.

Les mer om energirådgivning her

Energiberegninger

Energiberegninger

Vi har kompetanse til å gjennomføre energiberegninger.

Les mer om energiberegninger her

Energimerking

Energimerking

Økt bevissthet om energiforbruk, valg av oppvarmingskilder og andre tekniske løsninger kan gjøre boliger mer energieffektive.

Les mer om energimerking her

Tetthetskontroll

Tetthetskontroll

Tetthetskontroll med profesjonelt utstyr er den metoden som brukes for å måle luftgjennomgang i bygningskroppen ofte benevnt som klimaskjermen.

Les mer om tetthetskontroll her

Byggtermografi

Byggtermografi

En klimaskjerm, eksempelvis en yttervegg, har ulik temperatur inne og ute. Mellom innerdelen og ytterdelen er det isolasjon som skal redusere varmetapet og bidra til at vi får en god bokomfort.

Les mer om byggtermografi her

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Det er et stort behov for uavhengig kontroll ved oppføring av bygninger.  Det er krav om uavhengig kontroll av våtrom og tetthet i nye boliger. Vi ønsker å være proaktive og tilbyr også kontroll av fukt, isolasjon og radon. 

Les mer om uavhengig kontroll her

Boligservice

Boligservice

Vi har utviklet en sjekk- og serviceliste som består av inntil 50 punkter som tilpasses din leilighet/bolig.

Les mer om boligservice her

Byggtjenester

Byggtjenester

Vi har mangeårig erfaring med å tegne, prosjektere og bygge hus. For tiden utfører vi byggtjenester på små og mellomstore prosjekter.

Les mer om byggtjenester her