U-verdiberegninger

Vi utfører U-verdiberegninger (k-verdiberegninger) etter Norsk Standard NS-EN ISO 6946:2007 bygningskomponenter og –elementer varmemotstand og varmegjennomgang beregningsmetode

U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisient er et uttrykk for varmegjennomgangen i en bygningsdel. Når man kjenner U-verdien for alle ytterkonstruksjoner i en bygning, kan man beregne varmetapet i en bygning. Flere bruker nå begrepet varmetapet i klimaskjermen.

En godt isolert konstruksjon har en lav U-verdi.Det har gjennom årene blitt stilt strengere krav til konstruksjoner som bygges. De skal ha lavere varmetap. Lavere U-verdi.

En klar fordel ved å ta i bruk oss er at vi får mer energieffektive bygg.Byggforskserien Byggdetaljer har eksempler på flere konstruksjoner med pre-aksepterte U-verdier.Disse er ikke fullt ut dekkende da inngående materialer i konstruksjonene kan få endrede isolerende egenskaper på grunn av den stadig pågående produktutviklingen som skjer.

Økt bruk av forskjellig typer blåseisolasjon, i gulv, vegger og tak forsterker behovet for nøyaktige beregninger.Beregninger vi kan utføre etter gjeldende standard, og utført med 100% profesjonalisme. Vi benytter oss kun av moderne redskaper og som gir oss svært presise U-verdiberegninger.

Hva koster det?

Prisen for å utføre U-verdiberegninger er svært varierende, og må estimeres i forkant fra prosjekt til prosjekt. For å gjøre det mest mulig kostnadseffektivt overfor deg baserer vi våre avtaler på grunnlag av timeforbruk.

Vi er tilgjengelig for deg som holder til i Ringerike (Hønefoss, Jevnaker) og Hole.

Vi i Insula Energikompetanse AS jobber aktivt for å være et faglig sterkt selskap som tilbyr sine tjenester til kunder som ønsker en mer energieffektiv bolig som vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning. For oss er kvalitet viktig når konsekvensene betyr mye for deg som forbruker.

< Gå tilbake

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll inn skjema under så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende samtale. Skriv gjerne inn en melding så stiller vi forberedt til det du lurer på eller trenger hjelp med.

hCaptcha