Det er en plikt å ha en energiattest ved salg og utleie

Det er i forskrift bestemt at alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en gyldig energiattest. Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg med ikrafttredelse 01.01.2010 er førende. Sist endret 01.07.2016.

Det er en plikt å ha en energiattest;

  • ved salg av boliger eller bygninger
  • ved utleie av boliger eller bygninger
  • ved ferdigstillelse av nye boliger eller bygninger

Eier skal sørge for at bolig eller bygning har en energiattest ved salg, utleie eller ferdigstillelse. Selvstendig boenhet med bruksareal under 50 m2 kan oppfylle merkeplikten ved felles energiattest for bygningen som helhet.

Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest, ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Det skal utarbeides en ny energiattest dersom det er gjennomført vesentlige bygningsendringer eller endringer i det tekniske systemer som påvirker energimerket. Energimerkeforskriften § 5 gjelder ved salg av boliger eller bygninger. 

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll inn skjema under så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende samtale. Skriv gjerne inn en melding så stiller vi forberedt til det du lurer på eller trenger hjelp med.

hCaptcha

§ 5. Energiattest ved salg av boliger eller bygninger

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen eller bygningen blir inngått. For boliger og bygninger som ikke er ferdigstilt kan eier, i stedet for å legge frem en energiattest, garantere for energikarakter og oppvarmingskarakter før avtale om salg av boligen eller bygningen blir inngått. Endelig energiattest skal i så fall legges frem før ferdigstillelse, jf. § 7.

Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått.

Dersom salg av bolig eller bygning markedsføres, skal energiattesten være en del av denne markedsføringen.

Energimerkeforskriften § 6 gjelder ved utleie av boliger eller bygninger. 

§ 6. Energiattest ved utleie av boliger eller bygninger

Eier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bolig eller bygning blir inngått. For boliger og bygninger som ikke er ferdigstilt kan eier, i stedet for å legge frem en energiattest, garantere for energikarakter og oppvarmingskarakter før avtale om utleie av boligen eller bygningen blir inngått. Endelig energiattest skal i så fall legges frem før ferdigstillelse, jf. § 7.

Dersom utleie av boligen eller bygningen markedsføres, skal energiattesten være en del av denne markedsføringen.

Dersom en bygning utelukkende består av utleieboliger, kan plikten i første og andre ledd oppfylles ved å legge frem energiattest for en representativ bolig i bygningen. Bestemmelsen gjelder ikke for utleie av bolig og fritidsbolig som blir benyttet mindre enn fire måneder i året.

< Gå tilbake