Energiøkonomiseringstiltak

Hvis det planlegges energiøkonomiseringstiltak på boligen anbefaler vi at det utføres trykktesting av boligen to ganger. En gang før tiltakene iverksettes og en gang ved ferdigstillelse. Trykktesting i kombinasjon med termografi gir en klar indikasjon på hvilke samlede tiltak som bør gjennomføres på boligen.

< Gå tilbake

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll inn skjema under så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende samtale. Skriv gjerne inn en melding så stiller vi forberedt til det du lurer på eller trenger hjelp med.

hCaptcha