Uavhengig kontroll av isolasjon

Isolasjonsprodusentene jobber kontinuerlig med produktutvikling. Nye og forbedrede produkter kommer ofte på markedet. Produsentene må produsere sine produkter i samsvar med den til enhver tid gjeldene standard for sin produktkategori. Det stilles spesifikke krav til produktet før installasjon.

Det forutsettes at utførene isolatør utfører arbeidet etter produsentens anvisning slik at produktet ferdig installert i bygningskonstruksjonen får de egenskapene som er forutsatt. Bruk av plater/matter/ruller i bygningskonstruksjoner er det lang tradisjon for i Norge. Vi registrerer dog veldig ofte at isolasjonsmaterialene ikke blir montert som forutsatt. Andelen av utført arbeid med vesentlige feil og mangler er høyt. Det har i de de senere årene blitt mer og mer vanlig at man bruker plassformede løsfyllprodukter, ofte benevnte som blåseisolasjon. Det benyttes ofte ulike produkter av mineralull eller cellulose. Kravene til produktene før installasjon er fastsatt i to ulike standarder.

Det er også utarbeidet standarder med krav til de installerte produktene

  • Norsk Standard NS-EN 14064-2:2010 Varmeisolasjonsprodukter i bygninger Mineralullprodukter av plassformet løsull Del 2: Krav til de installerte produktene
  • Norsk Standard NS-EN 15101-2:2013 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI) Del 2: Krav til det installerte produktet

Det forutsettes at den som utfører arbeider med blåseisolasjon utfører arbeidet etter produsentens anvisning slik at produktet ferdig installert i bygningskonstruksjonen får de egenskapene som er forutsatt. Bruk av blåseisolasjon er det ingen lang tradisjon for i Norge. Vi registrerer ofte at isolasjonsmaterialene ikke blir montert som forutsatt. Andelen av utført arbeid med vesentlige feil og mangler er høyt.

Vi kan tilby uavhengig kontroll av isolasjon i en bygning

Vi gjennomfører kontroll av internt kvalitetssystem, kontroll av prosjekteringsforutsetninger, kontroll av produksjonsunderlaget og kontroll av utførelsen. Vi kontrollerer isolatørens installasjonsprotokoll. Vi kontrollerer oppnådd densitet. Og vi kontrollerer oppnådd tykkelse. Vi har lang erfaring og alt relevant måleutstyr for å foreta det nødvendige antall målinger.

< Gå tilbake

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll inn skjema under så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende samtale. Skriv gjerne inn en melding så stiller vi forberedt til det du lurer på eller trenger hjelp med.

hCaptcha