Ønsker du en mer energieffektiv bolig?

FINN UT MER OM OSS

Insula Energikompetanse tilbyr tjenester til kunder som ønsker en mer energieffektiv bolig som vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning.

Våre tjenester

Vi tilbyr en rekke type tjenester til kunder som ønsker en mer energieffektiv bolig som vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning.

LES MER OM VÅRE TJENESTER
Energirådgivning

Energirådgivning

Vi har utdannelse som energirådgiver og faglig leder har snart 40 års praksis i byggebransjen.

Energiberegninger

Energiberegninger

Vi har kompetanse til å gjennomføre energiberegninger.

Energimerking

Energimerking

Økt bevissthet om energiforbruk, valg av oppvarmingskilder og andre tekniske løsninger kan gjøre boliger mer energieffektive.

Fasade, komfort, økonomi, miljø. Eget valg trumfer alt 

TA KONTAKT MED OSS